Tjänster Kontakta oss

Tjänster

El

Nyproduktion, ändring, ombyggnad av alla typer av elnät allt från svagström till matarkabel. Vi har fullständig elbehörighet.

datanät

Nyproduktion, ändring och utbyggnad av gamla som nya datanät, tillverkning av datakablage. 

larm

Polisgodkänd larminstallatör, allt från mindre villalarm till större industri- och kontorslarm för såväl brand, störning och inbrott.

styr & reglerteknik

Nyproduktion, ändring och utbyggnad av styr & reglerutrustning till bland annat ventilationsystem.

passage & säkerhet

Installation och konfigurering av datastyrda passage och säkerhets utrustningar.

solpaneler

 Installation och projektering av solenergi.

Referenser

Axbergs församling, City kyrkan, Al Risalah skolan, Eklunds VVS, Skanska, SPX, Swedbank, Isolator, ICA Supermarket, Kogi, NVP, Asplunds, Peab, NBA, NCC, TBM, Bohlin & Sjöqvist, Ståhl fastigheter, Office, Bra gross, ÖGAB, Motor ami, Bygg Tema, Örebro Porten Fastighets AB, Lars Göran Söderberg Fastighets AB, ACC, TRANAB, MOTAB, Berggrens Maskin, Stenhus Design, HYR-LIFT mfl.

Referensjobb

Installerat belysningen på Svampen.