Arbetsområden

EL

Nyproduktion, ändring, ombyggnad av alla typer av elnät allt från svagström till matarkabel. Vi har fullständig elbehörighet.

DATATEKNIK

Nyproduktion, ändring och utbyggnad av gamla som nya datanät, tillverkning av datakablage. Certifierade datanätsinstallatörer.

LARM

Polisgodkänd larminstallatör, allt från mindre villalarm till större industri- och kontorslarm för såväl brand, störning och inbrott.

TELE

Installation, ändring och utbyggnad av telenät, växlar, mm.

STYR & REGLERTEKNIK

Nyproduktion, ändring och utbyggnad av styr & reglerutrustning till bland annat ventilationsystem.

PASSAGE & SÄKERHET

Installation och konfigurering av datastyrda passage och säkerhets utrustningar.

SOLPANELER & LADDSTOLPAR

NYHET! Installation och projektering av solenergi.